bcciem.gif (1847 bytes)

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ


Българска Търговско-промишлена палата (БТПП) има удоволствието да информира, че нейната нова офис сграда, която е разположена в самия център на София  предлага под наем при много благоприятни условия модерни офиси от 12 –40 кв.м. (обзаведени и необзаведени), луксозни зали с капацитет от 20 до 120 места, снабдени с аудиовизуално и мултимедийно оборудване, със системи за озвучаване и за симултанен превод, както и други най-съвременни технически средства. Залите осигуряват отлични възможности за провеждане на конференции, събрания, симпозиуми, семинари, фирмени презентации, курсове за обучение и др;

Фойето на партера, Кафенето на 1-ви етаж и Панорамният Клуб на Световния Търговски Център (WTC Club) на 6-тия етаж предоставят всички необходими условия за делови срещи, коктейли, обяди, вечери, приеми, изложби и различни празненства в приятна и делова атмосфера;

Във Фойето на партера клиентите могат да получат бързо и качествено обслужване по всички услуги, предлагани от БТПП, като: вписване в Единния Търговски регистър; издаване и заверка на документи; изготвяне и предоставяне на справки с данни от Единния Търговски регистър; извършване на преводи и легализации; консултиране при осъществяване бизнес в България; GS1(бар-кодиране); приемане на годишни счетоводни отчети; информация за издаване на Удостоверение за Електронен Подпис; предоставяне информация за Арбитражния съд и зa Центъра по медиация при БТПП; национални и международни панаири и изложби; различни маркетингови проучвания; организиране посещения на чуждестранни бизнесделегации в България и на български длегации в чужбина; получаване информация за събития, организирани по линия на “АСОЦИАЦИЯТА НА СВЕТОВЕНИТЕ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ” или от нейни членове и др.

Снимки от сградата:

Последна актуализация: 20.08.2015 г.

  За контакти:
тел.: (02) 811 74 00, факс: (02) 987 32 09
e-mail: bcci@bcci.bg,
web site: www.wtc.sofia.af.bcci.bg
1058 София, ул. Искър, 9

Председател: Цветан Симеонов
тел: (02) 811 74 44